Hoonete ehitus- ja ümberehitusprojektide koostamine.

Mõõdistusprojektid.

Poolelioleva ehitustegevuse seadustamine, ehitus- ja kasutusload.

Ehitisregistri kandeandmete uuendamine.

Ehitusjoonis OÜ on ühemehe projekteerimisettevõte, mis osutab projekteerimisteenuseid ehitise omanikule.
Aitan ehitustegevuse projekteerimisel ja dokumentatsiooni kooskõlastamisel. Olenevalt nädalast asun Tartus või Tallinnas.

2D joonised- AutoCAD
3D eskiisid- SketchUp

Ehitusjooniste skaneerimine ja mõõtkavasse digitaliseerimine

Nõutavaid tegevuslube ja registreeringuid vt. majandustegevusregistrist https://mtr.mkm.ee/.


Parimat!