Hoonete ehitus- ja ümberehitusprojektide koostamine.
Mõõdistusprojektid.
Poolelioleva ehitustegevuse seadustamine.
Muudatusprojektid, ehitisregistri kandeandmete uuendamine.

Ehitusjoonis OÜ on ühemehe projekteerimisettevõte, mis osutab projekteerimisteenuseid ehitise omanikule.

Aitan ehitustegevuse projekteerimisel ja dokumentatsiooni kooskõlastamisel ja olenevalt nädalast asun Tartus või Tallinnas.

2D joonised- AutoCAD
3D eskiisid ja visualiseerimine- SketchUp
Ehitusjooniste digitaliseerimine

Tegevusload ja registreeringud asuvad Kontaktid all.
Tellimiste täitmise lähimaks tähtajaks saan pakkuda Mai 2018.

Parimat!